6. ledna 2015

MY TŘI KRÁLOVÉ

                             JDEME K VÁM .. KONEC VÁNOC NESEME VÁM !!


u nás budou chodit koledovat až o víkendu a já určitě otevřu a nějakou tu korunku hodím do kasičky

tento článek jsem složila s několika odkazů z netu .. tak chytrá nejsem .. ale když jsem včera cestovala v autobuse tak jsem vy poslechla partu dětí cca 12 let a měli úkol na dnešek napsat něco o třech králích 
ani nebudu psát ty jejich komentáře :-)

tak jsem si dnes sedla a pohledala po netu co je to vlastně za svátek 


 • Koleda:
  My Tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví přejeme Vám.
  Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
  Daleko-li cesta Vaše? Do Betléma mysl naše.
  Copak ty tam černej vzadu, vystrkuješ na nás bradu?
  Aj, já nejsem černej, jsem jen od slunce opálenej.
  Slunce je toho příčina, že je má tvář opálena.
  Kdybys na slunce nechodil, nebyl by ses tak opálil.
  Slunce je drahé kamení a to od Kristova narození.

Svátek Tří králů je už léta spojen s definitivním ukončením dvanáctidenního vánočního období. Šestého ledna řada rodin odstrojuje vánoční stromeček, dojídají se poslední vánoční dobroty a domy obchází trojice králů, kteří zanechávají na dveřích již tradiční zkratku K+M+B.

My tři králové jdeme k vám… kdo by neznal tu milou koledu, která je navždy spojena s malými či většími koledníky, kteří šestého ledna obcházejí domy a společně jim žehnají.

Podle dávné legendy přišli tři mudrci, resp. mágové (i když dosud není zcela jasné, zda byli tři nebo čtyři, jejich počet se usuzuje na základě počtu darů či kontinentů) z daleké Arábie. Nejspíš to byli hvězdopravci, kteří rozuměli hvězdám a velmi dobře znali jejich pohyby. Proto se vydali společně za tajemnou hvězdou, která zvěstovala Narození Páně. Svátek Tří králů tak vzpomíná chvíli, kdy se Ježíš v Betlémě zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem lidemDlouhou dobu byla tato trojice mužů považována za mudrce, o králích se hovoří teprve až v 6. století

O tom, že trojice přinesla malému Ježískovi vzácné dary, se vědělo dlouho, ale teprve až ve středověku byl každé postavě krále přiřazen konkrétní dar. Zlato, kadidlo a myrha zastupují v té době známá skupenství – pevné, plynné a tekuté… Myrhu přináší král s temnou tváří  neboť touto mastí se potíralo tělo před uložením do hrobu.

Jednotliví králové pak podle mnoha různých výkladů představují všechna období lidského života – mládí, zralost a stáří. Zajímavé, co říkáte? Ptáte se, co ten černý vzadu, který na všechny vystrkoval bradu? Nebyl to ani král černé pleti, ani nebyl opálen od slunce, jak se zpívá v koledě. Skutečnost (i když kdo ví, kde je pravda) je naprosto odlišná, ale také mnohem závažnější. Odborná literatura označuje tohoto krále jako zralého muže, v jehož tváři se zračí stín smrti, který leží nad minulostí. Králem přítomnosti je naopak stařec, který velmi brzy odejde do minulosti a nejmladší král je králem budoucnosti. Věčnost je potom v rukou malého Ježíška…
Kolikrát jste na dveřích domů viděli onen známý nápis K+M+B doplněný letopočtem? Věřím, že stejně jako já mnohokrát a určitě jste si říkali – taky tady zanechali svou stopu Tři králové, Kašpar, Melichar a Baltazar. Částečně máte pravdu, ano, Tři králové tento dům navštívili a posvěcenou bílou křídou zanechali vzkaz.
V českých zemích je den tříkrálový běžným pracovním dnem, který vrcholí právě odstrojením vánočního stromečku a definitivním ukončením období Vánoc. Ve Španělsku je však tento den oblíbeným svátkem. Děti dostávají drobné dárečky, o které si napsali nebo zavolali králům právě ještě před Vánoci. V mnoha městech chodí Tři králové ulicemi a rozdávají dětem drobné sladkosti a pozornosti. Běžná jsou i společná setkání rodin, u kterých se podává bohatě prostřená tabule a také jedno zvláštní a velmi oblíbené cukroví – tříkrálové koláčky! Ty jsou bohatě zdobené ovocem a ořechy a uvnitř je často skryto malé překvapeníNásledující den, 7. ledna, se život vrací do starých kolejí – děti míří do škol a pracující do zaměstnání.
A to je vše .. 
                                                             mějte se krásně
                                                             pozor na ledovku 
                                                             mám Vás ráda 

                                                                  DENISA


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za Vaši návštěvu a komentáře ♥ ♥ ♥